"Abban vagyunk szabadok, amiben kontrollált formában válunk alkalmassá arra,
hogy az adottságainkat, készségeinket megéljük."

2017. január 21., szombat

Tollak és virágok

Az absztrakt korát éljük.

Én ezt most valahogyan nagyon tudom szeretni.
Mint egy képtárban: újra és újra elragadja a tekintetemet, visszamegyek, kicsit megállok előtte, jól megnézem magamnak. Hogy bevésődjön. Hogy beszélgetni is tudjak róla, alkalmasint, ha lehetőség adódik rá, a művésszel magával is.

Aztán majd letörlöm gondosan, hogy újabb jöhessen a helyére.

Naszádos Vicián (2014- ): Tollak és virágok (krétarajz, festett acéllemez)


2017. január 4., szerda

heart and mind / szív és tudat [farewell]

Around a year ago I made a huge decision to quit my job and the 31st was my last official office day.
As a professional, or a parent also, a lot of us feel the pressure to chase the best schemes, the safe games… and for many, this leads to a lack of fulfilment, a culture that invites unhealthy competition and a detrimental work/life balance. I can’t speak for everyone but I believe it’s important to chase our dreams whilst we’re young (in heart and mind, anyway) and find enjoyment in the work that we do.
I don’t regret gaining a 5-year experience and a range of new skills that will support me in my professional and personal life… but I also don’t regret leaving “what I should do” for “what I want to pursue”.
[based on Max Hill’s (@maxhill27) story]

#ProfStratComms
#PublicRelations
#Friendraiser
#ThankYouJesuits
/

Nagyjából egy éve meghoztam egy komoly döntést, hogy a jelenlegi munkámat befejezem. Szerződés szerint az utolsó hivatali napom 31-én volt. Mint szakember, vagy éppen szülő, sokunk érzi a nyomást, hogy ki kell harcolni a legjobb alkalmazotti formát, biztonsági játékra kell menni… és sokunkat ez a szakmai kiteljesedés feladásához, vagy egy egészségtelen versenybe, netán káros munka/magánéleti egyensúlyi környezetbe vezet. Nem beszélhetek mindenki nevében, de én hiszem, hogy fontos hajtani a saját álmok megvalósítását, amíg fiatalok vagyunk (szívünkben és tudatunkban, legalább is), és megtalálni az élményt abban a munkában, amit végzünk. Nem bánom az ötévnyi tapasztalatot és a megszerzett képességek hadát, melyek szakmai és magánéletemben egyaránt segítenek… de nem bánom feladni sem "amit megérne csinálnom" azért, "amire törekedni akarok".
[Max Hill után szabadon]

2017. január 3., kedd

the ProfStratComms©

Let the short introduction of Professional Strategic Communications (PSC/SC/stratcomm) stay here.

Professional as much as: against the ever expanding variety of media, and low barriers to entry, it is easy to waste resources or embarrass an organisation. Unprofessional communication became more common. It is possible to get a lot of hits, impressions or followers, but so what? Executive management expects their communications to accomplish more concrete goals.

Strategic because: infusing communications efforts with an agenda and a master plan. Or as Shayna Englin (Georgetown U.) says “being strategic means communicating the best message, through the right channels, measured against well-considered organisational and communications-specific goals. It’s the difference between doing communications stuff, and doing the right communications stuff.” It also implies using New methods of outreach and necessity of Consistency & coordination.

All together: as Karen Green (Renaissance Computing Ins. at UNC) says that stratcomm is about having a plan, not "simply reacting and responding". It is also "framing a discussion on topics and issues that are important to my organisation in a way that gets the organization’s name out there. This in turn builds the organizsation’s reputation and street credibility.”
#ProfStratComms©

source: entrepreneur.com        

According to the International Journal of Strategic Communication, six relevant disciplines are involved in the development, implementation, and assessment of communications by organizations: management, marketing, public relations, technical communication, political communication, and information/social marketing campaigns.

"Communication is strategic when it is completely consistent with a corporation’s mission, vision, values and is able to enhance the strategic positioning and competitiveness of the organisation." (Financial Times)

            source: mindtools.com

Sources / More about stratcomm:
- idea.org
- lexicon.ft.com
- K. Hallahan, D. Holtzhausen, B. van Ruler, D. Verčič, K. Sriramesh: Defining Strategic Communication (International Journal of Strategic Communication, 2007)